Φωτογραφικό Υλικό

Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Χρυσελεούσας στον Στρόβολο (20-10-2017)